Tặng đĩa CD Ubuntu và tài liệu miễn phí!

Nếu các bạ n quan tâm và mong muốn được tiếp cận nghiên cứu các phần mềm mã mở, đặc biệt là hệ điều hành Ubuntu, h ãy p ost yêu cầu và địa chỉ nhận bưu phẩm tại đây hoặc chỉ cần mail yêu cầu đến hộp thư: [email protected] , EDA., JSC. sẽ chuyển … Đọc tiếp Tặng đĩa CD Ubuntu và tài liệu miễn phí!