Reset Ubuntu/Gnome về cấu hình mặc định

Sau khi cài đặt Ubuntu các bạn có thể làm rất nhiều thứ để khám phá nó. Thay đổi các theme, chỉnh sửa các thiết lập bàn phím, màn hình. Nhưng có thể 1 lúc nào đó sẽ xảy ra trục trặc, Ubuntu làm việc không như bạn mong muốn. Và bạn cũng khộng nhớ … Đọc tiếp Reset Ubuntu/Gnome về cấu hình mặc định