Download file ISO của các bản Linux ở Server tại Việt Nam

  Ở đây có nhiều bản Linux như Ubuntu (có cả Hardy), Mint Linux, FreeBSD. Các bạn có thể download tại đây: ftp://ftp.indochinalinux.com Trang blog của server đó đây. http://www.saigonlinux.org/ds   Các link trên không còn dùng được nữa. Hiện tại có 2 server mã nguồn mở rất tốt đó là http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/http://virror.hanoilug.org/   … Đọc tiếp Download file ISO của các bản Linux ở Server tại Việt Nam