Tin vui: OpenLAB đã mở Repository cho Hardy

Tham khảo thêm  bài viết này nhé Cuối cùng thì cũng đã hỗ trợ Hardy rồi. Server được tài trợ bở Quang Trung Software Park các bác down tẹt ga luôn. sudo gedit /etc/apt/sources.list Sau đó thêm vào cuối file các dòng ####################################################### deb http://www.oss-hcm.gov.vn/ubuntu/ hardy main restricted universe multiverse deb http://www.oss-hcm.gov.vn/ubuntu/ hardy-security main restricted … Đọc tiếp Tin vui: OpenLAB đã mở Repository cho Hardy