Lỗi bảo mật của Firefox giúp Virus lây lan qua Ubuntu

Mình đọc về cảnh báo này cũng đã lâu và cũng auto update lên phiên bản Firefox 2.0.13 nhưng Ubuntu phải nói là chậm trễ trong việc Update Repository. Hôm nay tình cờ nhận tin nhắn từ nick Yahoo fqhuy bấm thử vào link http://www.ubuntu 4 vietnamese.tk/showthread.php?goto=newpost&t=170 Chú ý mình đã viết cách khoảng ra … Đọc tiếp Lỗi bảo mật của Firefox giúp Virus lây lan qua Ubuntu