Tải xuống PDF: Hướng dẫn cài đặt Ubuntu 7.04

Hồi trước rảnh rỗi nên mình tập hợp một số bài viết hướng dẫn về cài đặt và cấu hình Linux bước đầu thành 1 file PDF để cho bạn nào có hứng thú thì tải về xem. Thực ra hồi đó mình cũng muốn thử "khả năng" của Scribus, một phần mềm chế bản … Đọc tiếp Tải xuống PDF: Hướng dẫn cài đặt Ubuntu 7.04