Định dạng ngày tháng theo kiểu DD/MM/YY

Một số người khi đọc title thấy thật là nhảm phải ko 😛 Nhưng đây có thể nói là 1 trường hợp khá thực tế đối với các file dữ liệu có định dạng data time khi sử dụng linux, đối với windows bạn có thể vào Control Pannel chỉnh còn đối với Linux thế … Đọc tiếp Định dạng ngày tháng theo kiểu DD/MM/YY