Sử dụng VMWare trong Ubuntu 7.04

Khi bạn đã quyết định chuyển qua sử dụng Linux nhưng vẫn còn vương vấn với một số phần mềm khác như game mà wine không đáp ứng được thì bạn có thể nghĩ đến việc sử dụng Virtual Machine để cài đặt Windows. Các software hiện nay có thể chạy được trên Linux có … Đọc tiếp Sử dụng VMWare trong Ubuntu 7.04