Cài đặt phần mềm cho Ubuntu khi máy không có kết nối Internet

Nếu bạn có một kết nối Internet, Ubuntu quả là một thiên đường cho bạn. Mọi việc cài đặt nâng cấp phần mềm đều khác dễ dàng qua Synaptic. Tuy nhiên có một số bạn ở các diễn đàn khác lại có 1 câu hỏi là làm sao để có thể download đầy đủ những … Đọc tiếp Cài đặt phần mềm cho Ubuntu khi máy không có kết nối Internet