Bản Pre Compile của XVNKB cho Ubuntu 7.04

Khuyên dùng: Gõ tiếng Việt với SCIM-UNIKEY Bộ gõ XVNKB hiện nay đã có thể thay thế bằng SCIM với những tính năng tốt hơn cài đặt dễ dàng và giao diện dễ sử dụng hơn. Sau nhiều lần nghiên cứu mình đã phá ra được mê hồn trận cài đặt của XVNKB. Với Ubuntu … Đọc tiếp Bản Pre Compile của XVNKB cho Ubuntu 7.04