Cộng đồng Ubuntu-VN chuẩn bị ra mắt Portal

Hiện nay mình đang giúp đỡ việc phát triển trang chủ của Ubuntu-VN. Kết hợp với diễn đàn, IRC chat, tài liệu hướng dẫn. Mình hi vọng đây sẽ có được một cộng đồng người sử dụng Ubuntu lớn mạnh tại Việt Nam, tạo được sân chơi cho tất cả các bạn yêu thích mã … Đọc tiếp Cộng đồng Ubuntu-VN chuẩn bị ra mắt Portal