Bảo vệ hệ thống Ubuntu của bạn

Vài dòng giới thiệu: Các bạn tìm đến Linux vì nghe nói vấn đề bảo mật của nó cao, miễn nhiễm với Virus... Thật ra đúng là vậy. Không cần tới các chương trình diệt Virus chống Spyware mọi người có thể sống bình thường. Nhưng thật ra cũng như 1 bài post trước về … Đọc tiếp Bảo vệ hệ thống Ubuntu của bạn