Hợp nhất cộng đồng Ubuntu tại Việt Nam

Mấy bửa gần đây mình đang chuẩn bị cho sự hợp nhất của 2 diễn đàn về Ubuntu lớn nhất tại Việt Nam là Ubuntu-vn.com và Ubunvu.com Hiện tại 2 Admin đã làm việc hết sức cố gắng cho việc hợp nhất về cả vấn đề kỹ thuật lẫn quản lý. Sau khi hợp nhất … Đọc tiếp Hợp nhất cộng đồng Ubuntu tại Việt Nam