Địa chỉ hữu ích cho những người sử dụng Ubuntu

Hiện nay do thời gian của mình không nhiều nên cũng không viết được thêm bài viết. Nhưng hiện nay cộng đồng Ubuntu-VN đã có nền tảng phát triển rất tốt. http://forum.ubuntu-vn.prg là diễn đàn với mục đích giúp đỡ mọi người và giao lưu. Tại đó bạn có thể yêu cầu sự giúp đỡ … Đọc tiếp Địa chỉ hữu ích cho những người sử dụng Ubuntu

Sử dụng Pidgin handler để gửi tin nhắn trong Firefox

Bạn có thể quen đến biểu tượng Online của Yahoo trong các Website. Nếu sử dụng Windows khi nhấn biểu tượng đó bạn sẽ được chuyển đến Yahoo Messenger để gửi tin cho người đó nhưng trong Ubuntu khi nhấn vào bạn cũng được hỏi để sử dụng purple-url-handler để gửi tin. Nhưng vấn đề … Đọc tiếp Sử dụng Pidgin handler để gửi tin nhắn trong Firefox

Cùng nhau tìm hiểu Phần mềm tự do -Floss

Mấy bửa nay mình đang lo tìm ý tưởng mới cho Cộng đồng Ubuntu-VN nên cũng không viết bài được. Báo Cóc đọc của đại học FPT đang thiếu bài viết nên mình viết một bài về phần mềm tự do. Chưa chỉnh sửa gì so với bản gửi báo hết mọi người xem đỡ … Đọc tiếp Cùng nhau tìm hiểu Phần mềm tự do -Floss