Địa chỉ hữu ích cho những người sử dụng Ubuntu

Hiện nay do thời gian của mình không nhiều nên cũng không viết được thêm bài viết. Nhưng hiện nay cộng đồng Ubuntu-VN đã có nền tảng phát triển rất tốt. http://forum.ubuntu-vn.prg là diễn đàn với mục đích giúp đỡ mọi người và giao lưu. Tại đó bạn có thể yêu cầu sự giúp đỡ … Đọc tiếp Địa chỉ hữu ích cho những người sử dụng Ubuntu