Cùng nhau tìm hiểu Phần mềm tự do -Floss

Mấy bửa nay mình đang lo tìm ý tưởng mới cho Cộng đồng Ubuntu-VN nên cũng không viết bài được. Báo Cóc đọc của đại học FPT đang thiếu bài viết nên mình viết một bài về phần mềm tự do. Chưa chỉnh sửa gì so với bản gửi báo hết mọi người xem đỡ … Đọc tiếp Cùng nhau tìm hiểu Phần mềm tự do -Floss