Bản cài đặt font tiếng Việt cho Ubuntu

Hôm nay mình bạn mò lại cách cài đặt Font tiếng Việt cho các user khác nhau trên máy nhưng hình như nó điên điên copy qua copy lại vẫn không hiện lên mới biết do permission không đúng thì có chép vào đâu Font cũng không chạy. Vì vậy mình build lại một gói … Đọc tiếp Bản cài đặt font tiếng Việt cho Ubuntu