Lỗi The Flash plugin is NOT installed.

Khi cài đặt Flash cho Ubuntu lúc hiện tại các bạn có thể gặp lỗi này. Lý do đơn giản là vì đã có bản flash mới từ adobe nhưng trong kho cài đặt của Ubuntu vẫn chưa Update MD5sum cho file đó. Vì vậy khi down xong sẽ gặp lỗi md5sum mismatch install_flash_player_9_linux.tar.gz The … Đọc tiếp Lỗi The Flash plugin is NOT installed.