Bộ gõ tiếng Việt XVNKB đã fix lỗi Mount CD

Khuyên dùng: Gõ tiếng Việt với SCIM-UNIKEY Phiên bản XVNKB sử dụng được cho 8.10 Update 24/10: Bản XVNKB này  do Trinh Phuoc Thai ([email protected]) đã sửa đổi để không bị lỗi ld.so.preload khi khởi động Ubuntu 8.10. Bạn cũng đã có thể gõ được trong môi trường root. Trước khi cài đặt bạn phiên … Đọc tiếp Bộ gõ tiếng Việt XVNKB đã fix lỗi Mount CD