Tự động Resize hàng loạt ảnh với một dòng lệnh.

Điều này có vẻ rất khó khăn cho người sử dụng Windows. Họ thường cần phải dùng một phần mềm khác để làm điều này. Các bản Linux thường bao gồm imagemagick (thường được dùng ở các hosting) có thể làm được nhiều công việc xử lý ảnh trong đó có việc Resize ảnh. Bạn … Đọc tiếp Tự động Resize hàng loạt ảnh với một dòng lệnh.