Cấu hình lại GRUB để chọn hệ điều hành khởi động mặc định

GRUB là trình quản lý khởi động phổ biến nhất hiện giờ trong thế giới Linux. Không như một số bản distro khác cho nhiều khả năng tùy chọn khởi động, Ubuntu hầu như làm mọi việc tự động và đặt hệ điều hành mặc định sẽ khởi động là Ubuntu. Điều này nói chung … Đọc tiếp Cấu hình lại GRUB để chọn hệ điều hành khởi động mặc định