Cài đặt (biên dịch) bộ gõ tiếng Việt xvnkb cho Ubuntu

Khuyên dùng: Gõ tiếng Việt với SCIM-UNIKEY Phần mềm quan trọng nhất nhì với người Việt Nam ta ấy chính là bộ gõ tiếng Việt. Không có bộ gõ tiếng Việt trên máy thì quả thật làm việc gì rồi cũng thấy... bế tắc. Gõ tiếng Việt trên Linux cũng có nhiều cách nhưng cách … Đọc tiếp Cài đặt (biên dịch) bộ gõ tiếng Việt xvnkb cho Ubuntu