VirtualBox – Chạy nhiều hệ điều hành cùng lúc

Đôi khi chỉ chạy một hệ điều hành thôi vẫn là chưa đủ vì biết đâu đấy, có lúc bạn lại cần tính năng của một hệ điều hành nào đó, hoặc cần chạy một chương trình chỉ có trên hệ điều hành khác thôi chẳng hạn. Vậy bạn sẽ làm gì? Cài đặt tất … Đọc tiếp VirtualBox – Chạy nhiều hệ điều hành cùng lúc