Cài đặt phông chữ cho Ubuntu

Ubuntu khi cài đặt cũng đã "tặng kèm" một bộ phông chữ rồi, nhưng đáng tiếc là bộ phông chữ đó hơi... kém về cả lượng lẫn chất. Những phông chữ như trên Windows không được cài đặt mặc định nên đa số các trang web sẽ hiển thị với kiểu chữ rất lạ, khác … Đọc tiếp Cài đặt phông chữ cho Ubuntu