Thêm địa chỉ IP cho card mạng trong Linux.

Các bạn sẽ đặt câu hỏi tại sao cần phải thêm địa chỉ IP cho card mạng chứ? Cùng lắm là gắn 2 card mạng thôi. Nhưng có một vấn đề thực tế trong việc in ấn qua mạng. Đó là các máy in, card mạng thường có những dãy địa chỉ IP không giống … Đọc tiếp Thêm địa chỉ IP cho card mạng trong Linux.