Cài đặt Wine để chơi game và chạy ứng dụng của Windows trên Ubuntu

Hiện nay Ubuntu đã lên đến phiên bản 7.10. Gói Wine cũng đã được đưa chính thức vào trong gói thư viện universe. Với Wine bạn có thể chạy nhiều File EXE của Windows và cả chơi game trong Windows nữa. Để cài Wine (bản hiện tại là 0.9.36 )đầu tiên bạn vào Synaptic. Trên … Đọc tiếp Cài đặt Wine để chơi game và chạy ứng dụng của Windows trên Ubuntu