Mono Project – Lập trình .NET trên Linux

Có lẽ nhiều bạn cũng đã biết về một dự án giúp chạy và lập trình nền tảng .NET trên Linux. Đó là Mono Project . Bạn có thể dùng Mono Project để chạy một ứng dụng được viết bằng Visual Studio hoặc có thể dùng Mono Develop để viết ứng dụng có thể chạy … Đọc tiếp Mono Project – Lập trình .NET trên Linux