Ebook hướng dẫn sử dụng Ubuntu

Thật sự đây là một khóa học chứ không phải là một Ebook. Đây dự án mới nhất của Ubuntu với tựa đề Ubuntu 7.10 Desktop Course. Theo dạng Instrutor và Student. Cuốn cho Student dày 398 trang được viết bằng tiếng Anh (mình mong sẽ sớm có dự án chuyển ngữ cho tiếng Việt) … Đọc tiếp Ebook hướng dẫn sử dụng Ubuntu