Chuẩn bị ra mắt bộ gõ mới kết hợp giữa Unikey và SCIM

Hôm nay vừa được gửi một bản chạy thử bộ gõ mới kết hợp giữa Unikey và SCIM làm mình giật mình vì độ thông minh của Unikey và khả năng của SCIM. Đang ở trong giai đoạn thử nghiệm nhưng các ứng dụng chạy trên GTK đều đã gõ tốt. Còn của OpenOffice và … Đọc tiếp Chuẩn bị ra mắt bộ gõ mới kết hợp giữa Unikey và SCIM