Ngày 6-12-2008: Cách giải quyết Pidgin không đăng nhập vào Yahoo.

Khác với các lỗi DNS không thể kết nối tới server của Yahoo. Hôm nay pidgin, meebo, kopete đồng loạt không thể đăng nhập vào được Yahoo. Hiện danh sách trắng trong khi vẫn báo connecting mà không báo lỗi. Theo một số thông tin tìm được do Server của Yahoo bị mất điện và … Đọc tiếp Ngày 6-12-2008: Cách giải quyết Pidgin không đăng nhập vào Yahoo.