Bản thử nghiệm chính thức của scim-unikey

Trang chủ của dự án tại http://scim-unikey.googlecode.com/ Ưu điểm của phương thức gõ này là sử dụng Engine của Unikey nên rất thông minh. Là một Input Method của SCIM nên bất cứ hệ thống nào sử dụng SCIM đều dùng được. Download bản mới nhất tại http://code.google.com/p/scim-unikey/downloads/list?q=label:Featured Update:Phiên bản 0.1.1a đã hỗ trợ bảng … Đọc tiếp Bản thử nghiệm chính thức của scim-unikey

Chuẩn bị ra mắt bộ gõ mới kết hợp giữa Unikey và SCIM

Hôm nay vừa được gửi một bản chạy thử bộ gõ mới kết hợp giữa Unikey và SCIM làm mình giật mình vì độ thông minh của Unikey và khả năng của SCIM. Đang ở trong giai đoạn thử nghiệm nhưng các ứng dụng chạy trên GTK đều đã gõ tốt. Còn của OpenOffice và … Đọc tiếp Chuẩn bị ra mắt bộ gõ mới kết hợp giữa Unikey và SCIM

Ngày 6-12-2008: Cách giải quyết Pidgin không đăng nhập vào Yahoo.

Khác với các lỗi DNS không thể kết nối tới server của Yahoo. Hôm nay pidgin, meebo, kopete đồng loạt không thể đăng nhập vào được Yahoo. Hiện danh sách trắng trong khi vẫn báo connecting mà không báo lỗi. Theo một số thông tin tìm được do Server của Yahoo bị mất điện và … Đọc tiếp Ngày 6-12-2008: Cách giải quyết Pidgin không đăng nhập vào Yahoo.