Driver Wifi Intel 5100 AGN cho Ubuntu 8.04

Trên bản Ubuntu 8.10 với kernel 2.6.27 thì các bạn đã có đầy đủ driver để sẵn sàng chiến đấu với những dòng Laptop mới nhất. Tuy nhiên với Ubuntu 8.04 để sử dụng card Wifi này không phải là điều đơn giản. Tham khảo từ bài viết này http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=5657450&postcount=16 mình đã chỉnh sửa lại … Đọc tiếp Driver Wifi Intel 5100 AGN cho Ubuntu 8.04