Hướng dẫn nâng cấp lên Ubuntu 8.10 từ các phiên bản trước

Trước khi bắt đầu Mặc định không thể nâng cấp từ Ubuntu 8.04 lên Ubuntu 8.10 vì bản 8.04 là LTS (Long Time Support) còn bản 8.10 là bản phát hành bình thường. Tuy vậy, vẫn có thể nâng cấp từ 8.04 lên 8.10 một cách hoàn chỉnh với một vài bước cấu hình đơn … Đọc tiếp Hướng dẫn nâng cấp lên Ubuntu 8.10 từ các phiên bản trước

Ebook hướng dẫn cài đặt Ubuntu 8.10

2 cuốn Ebook này do 2 quản trị của diễn đàn Ubuntu-vn làm (Khanh_coltech và viet94). Hướng dẫn người dùng cài đặt Ubuntu bằng đĩa LiveCD (cài đặt bằng giao diện dành cho máy có cấu hình tốt) và AlternateCD (cài đặt bằng dòng lệnh dành cho máy có cấu hình thấp và để Upgrade … Đọc tiếp Ebook hướng dẫn cài đặt Ubuntu 8.10