Thông báo khẩn: FPT đã lập Mirror cho OSS.

http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/ Gần trước dịp lễ 2/9 FPT đã âm thầm cho ra mắt server. Theo tìm hiểu thì Server này ra mắt trong tháng 7 nhưng chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên đã nằm trong danh sách Offical Mirror của Fedora, Ubuntu. Ngoài ra còn rất nhiều sản phẩm khác như OpenSuse, Apache,OpenOffice,slackware, … Đọc tiếp Thông báo khẩn: FPT đã lập Mirror cho OSS.