Gõ tiếng Việt trong KUbuntu bằng x-Unikey

Khuyên dùng: Gõ tiếng Việt với SCIM-UNIKEY Hôm cài KUbuntu để bắt đầu sử dụng. Việc đầu tiên mình làm là tìm cách cài đặt bộ gõ tiếng Việt. Đầu tiên là XVNKB nhưng có vẻ không thành công lắm. Vì bộ gõ kia có chỉnh sửa quá trình khởi động của GNome nhưng Kubunu … Đọc tiếp Gõ tiếng Việt trong KUbuntu bằng x-Unikey