Lần đầu sử dụng Ubuntu 7.10

Mấy bửa nay nhiều bạn cài đặt Ubuntu 7.10 quá nên mình cũng thử download bản Trible4 về.Đầu tiên vào google gõ từ khoá Ubuntu 7.10 tìm được trang http://linux.softpedia.com/get/System/Operating-Systems/Linux-Distributions/Ubuntu-Gutsy-Gibbon-27851.shtml Ngay lập tức mình download bản Ubuntu 7.10 (Gutsy Gibbon) Tribe 4 Desktop i386 về. Bản chính thức đã có tại http://www.ubuntu.com/getubuntu/download Ngồi chat nhãm … Đọc tiếp Lần đầu sử dụng Ubuntu 7.10