Chuyển đổi từ MS Office sang OpenOffice

Hiện nay mình sưu tầm được một số tài liệu. Giới thiệu về OpenOffice bao gồm Impress,Writer, Calc. Ngoài ra còn có tài liệu nói về sự khác nhau trong cách sử dụng của bộ MSOffice và OpenOffice. Tài liệu tiếng Việt các bạn có thể download tại. Các bạn có thể download tại http://vi.openoffice.org/about-documentation.htmlĐọc tiếp Chuyển đổi từ MS Office sang OpenOffice