Cedega dùng để chơi game trên Ubuntu

Lâu nay mới lục lọi trên mạng ra được Cedega và engine 6.0.2 của nó. Đầu tiên cài cái cedega-small vào. Sau đó tới cái cedega-engine. Nhận xét khi xài cái này cũng giống wine nhưng có thêm phần quản lý tốt + một số option cho game. Cài đặt game dễ dàng hơn. Không … Đọc tiếp Cedega dùng để chơi game trên Ubuntu