ubuntu 13.10: hệ điều hành Linux của tương lai

Theo tiến độ 6 tháng của ubuntu phiên bản 13.10, tên mã chú kỳ giông ngang tàng (Saucy Salamander), đã được ra mắt. Phiên bản mới của bản phân phối Linux phổ biến này chứa nhiều cập nhật phần mềm và tính năng mới.Mặc dù Saucy Salamander đưa ra một vài cập nhật hữu ích, nhưng thật … Đọc tiếp ubuntu 13.10: hệ điều hành Linux của tương lai