Kích cầu xe hơi, giảm giá, thuế bằng hình thức kinh doanh dịch vụ?

Tự nhiên nghĩ vẫn vơ về hình thức mới của các hãng công nghệ áp dụng. Bán sản phẩm giá rẻ để kiếm tiền từ dịch vụ như Amazon Kindle, Sony Playstation .... Mình liên tưởng tới ngành công nghiệp xe hơi ở VN cũng có thể áp dụng cách này :D. Tóm tắt cho … Đọc tiếp Kích cầu xe hơi, giảm giá, thuế bằng hình thức kinh doanh dịch vụ?