Ubuntu đột nhiên không nhận mạng!!!

Lâu rồi mới viết bài trên blog. Lý do không phải vì lười, mà do dùng riết quen rồi chả có cái gì mới để viết. Hôm nay thì đột nhiên nm-applet (network manager applet) của Ubuntu quậy.Gắn dây LAN vào nó không nhận mà chỉ báo "devide not managed". Wireless thì nhận không ổn … Đọc tiếp Ubuntu đột nhiên không nhận mạng!!!