HỘI THẢO “PHẦN MỀM NGUỒN MỞ VÀ BẢN ĐỊA HÓA PHẦN MỀM”-TP.HCM

Sản phẩm của dự án bản địa hóa phần mềm mã nguồn mở MoST 2009 hiện đã ra mắt. (http://du-an-most.hanoilug.org/MostWiki/SanPhamMost2009) Đây là kết quả làm việc không chỉ của những thành viên tham gia dự án mà còn là từ những người tham gia công tác Việt hóa phần mềm nguồn mở rất lâu trong … Đọc tiếp HỘI THẢO “PHẦN MỀM NGUỒN MỞ VÀ BẢN ĐỊA HÓA PHẦN MỀM”-TP.HCM

Giải quyết được vấn đề âm thanh với máy dv3 – Ubuntu 9.10

Mình cài đặt  Ubuntu 9.10 Karmic Koala - trên máy tính dv3-2003TU . Lúc đầu không nhận âm thanh. Mình đã thử nhiều cách trên mạng cài đặt nhiều phần mềm. Cuối cùng đã có thể giải quyết được. Bạn cần chú ý cập nhật toàn bộ máy tính trước (máy này lúc đầu chưa … Đọc tiếp Giải quyết được vấn đề âm thanh với máy dv3 – Ubuntu 9.10

Cần góp ý, họp mặt cộng đồng nguồn mở, thảo luận về dự án MOST

Anh Hải ở bộ KHCN muốn tổ chức một buổi thảo luận cộng đồng tại TP HCM về dự án MoST để đánh giá rút kinh nghiệm và đề xuất cho những dự án tiếp theo.Em sẽ là đại diện tổ chức buổi gặp mặt này.  HIện tại em có một vài ý tưởng đề … Đọc tiếp Cần góp ý, họp mặt cộng đồng nguồn mở, thảo luận về dự án MOST