Dự án phần mềm Time Management

Sau vài tháng nghiên cứu về Python và Moblin mình đã thực hiện xong bước đầu của phần mềm Time Management Trang chủ của dự án tại http://code.google.com/p/time-management/ Hiện tại mới chỉ test trên máy Aigo P8860 nhưng cài đặt cần cài thêm thư viện python-sqlite2. Vẫn có thể chạy và phát triển trên Ubuntu … Đọc tiếp Dự án phần mềm Time Management