Blog bị bể Layout có ai thấy không?

Hiện giờ thì hình như khung bên phải của blog đã bị đẩy xuống bên trái nhưng phía dưới rồi. Cái này là template của WordPress sao lại bị lỗi đó được. Hay là do cái Widget nào sai chăng? Đã xác định được lỗi do tag div class="content-wrapper" không được đóng khi để Tag … Đọc tiếp Blog bị bể Layout có ai thấy không?