Thử nghiệm OpenOffice 3 đã Việt hóa

Hiện nay bản OpenOffice 3 đã được đưa ra để tiến hành thử nghiệm. Song song đó bản OpenOffice đã được Việt hóa cũng được đưa ra. Cùng với phần giao diện đã được Việt hóa 100% OpenOffice 3 cũng có nhiều chức năng mới. Các bạn có thể tải về sử dụng tại địa … Đọc tiếp Thử nghiệm OpenOffice 3 đã Việt hóa