Phục hồi ảnh bị xoá với FileExtractor

Hôm nay có thằng bạn ghé qua nhà nhờ cứu dùm mấy tấm ảnh lỡ tay xoá. Tình trạng thì nó mới chụp thêm được chừng 4 tấm mình cũng nghi ngờ không biết có cứu lại được không. Trước đây đã từng làm việc này với thẻ nhớ 1 GB và phần mềm gì … Đọc tiếp Phục hồi ảnh bị xoá với FileExtractor