Sử dụng Internet với tốc ghi trên Modem bằng Ubuntu.

Sơ lược về ý tưởng Cách đây vài hôm mình gặp rắc rối lúc config Port Forwarding cái zoom X4 và quản lý cái Host của mình bằng cái D-Link. Vì vậy mình chuyển qua sử dụng Bridge mode để kết nối Internet. Lúc đầu tìm hiểu về Bridge mode mình cũng gặp khá nhiều … Đọc tiếp Sử dụng Internet với tốc ghi trên Modem bằng Ubuntu.