Sổ tay hướng dẫn sử dụng Ubuntu 6.06 tiếng Việt

Mặc dù Ubuntu đã có tới bản 7.10 tuy nhiên bản 6.06 vẫn là bản LTS được hỗ trợ rất lâu. Mình cũng chưa có điều kiện để làm một hướng dẫn đầy đủ. Mình mong với bản hướng dẫn sử dụng này các bạn mới làm quen sẽ có khái niệm cơ bản về … Đọc tiếp Sổ tay hướng dẫn sử dụng Ubuntu 6.06 tiếng Việt