Server update và quản lý Software với APT-MIRROR

Trong khi cài đặt Ubuntu ở nhà, dưới dạng 1 cá nhân, với Internet mọi chuyện dường như quá đơn giản để cài đặt và cài đặt Software, nhưng hãy nghĩ rộng ra 1 chút với một tổ chức, một công ty có quy mô máy tính lớn thì việc mỗi máy tính cài một … Đọc tiếp Server update và quản lý Software với APT-MIRROR