Giải pháp sử dụng mã nguồn mở trong giáo dục

Mấy bửa nay không viết bài cho Blog vì đang làm cái này. Giới thiệu sơ qua cho mọi người nha. Đây là một giải pháp dùng để sử dụng các phần mềm mã nguôn mở Edubuntu, iTALC, XVNKB, FreePascal, StarDict trong hoạt động giáo dục tại Việt Nam. Ai có ý kiến gì thì … Đọc tiếp Giải pháp sử dụng mã nguồn mở trong giáo dục